ମା ତାରିଣୀ

 ମା ତାରିଣୀ - ନିଗମ କୁମାର ବେହେରା


ସଙ୍କଟ ହାରିଣୀ ମା ତାରିଣୀ,
ଭକତ ବତ୍ସଳ ନଡ଼ିଆ ରାଣୀ ।

ନପାରୁ ସହି ତୁ ଦୁଃଖ ଭକତର,
ରହିଥାଉ ସଦା ହେଇ ନିଜର ।

ଗଛ ସାଥେ ଛାଇ ଯେମିତି ବନ୍ଧା,
ଘଟଗାଁ ପୀଠେ ରହିଲୁ ତୁ ସଦା ।

ମାଟି ଘୋଡ଼ାରେ ଶରଧା ତୋହରି,
ପୀଠେ ତୋରି ଶୁଭଇ ଘଣ୍ଟି-ମହୁରୀ ।

ଘଟଗାଁ ଶୋଭା ବଢାଉ ତୁ ନଡ଼ିଆ ରାଣୀ,
ଉତ୍କଳ ରାଜା ଘଟଗାଁ ପୀଠେ ରଖିଲା ଆଣି ॥

Post a Comment

0 Comments

Hindi Ads